Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Tetra 8 Treningshefte
Forfattere:
(Illustratør)
(Illustratør)
ISBN:
9788252172966
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
96
Verk:
Tetra
Trinn:
8
Tetra 8 Treningshefte

Tetra 8 Treningshefte
Matematikk for ungdomstrinnet

Tetra er eit matematikkverk for 8.-10. trinn.

Verket har alt for kvart årstrinn i éi elevbok: differensierte oppgåver, leksedel, regelsamling og fasit. Kapittelinndelinga i
Tetra er knytt nært opp til hovudområda i læreplanen slik at det er oversiktleg å orientere seg i fagstoffet. Stoffet er strukturert i tre differensieringsnivå med definerte kompetansemål. Etter eit innleiande felleskurs kan eleven velje vanskegrad for det neste kurset på grunnlag av ein innlagd test – lett å administrere for læraren, lett å velje for eleven.

I
Tetra er språket enkelt og matematisk korrekt. Oppgåvene er mange og varierte med mellom anna utfordrande oppgåver for elevar som vil ha noko å bryne seg på. Læraren kan lett velje arbeidsformer for elevane og veksle mellom individuelt arbeid og samarbeid. Fargerike illustrasjonar og foto motiverer og skaper interesse for det matematiske emnet.

Tetra 8 treningshefte er eit oppgåvehefte for elevar som treng eit enklare opplegg. Heftet følgjer same oppbygging som grunnboka.

Tetra 8 treningshefte
er eit eingongshefte.
Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
149,-

Bøker i samme serie