Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Tetra 8 Grunnbok
Språk
Bokmål Nynorsk
Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
639,-

Tetra 8 Grunnbok
Matematikk for ungdomstrinnet

Tetra er eit matematikkverk for 8.-10. trinn. Verket har alt for kvart årstrinn i éi elevbok: differensierte oppgåver, leksedel, regelsamling og fasit. Kapittelinndelinga i Tetra er knytt nært opp til hovudområda i læreplanen slik at det er oversiktleg å orientere seg i fagstoffet. Stoffet er strukturert i tre differensieringsnivå med definerte kompetansemål. Etter eit innleiande felleskurs kan eleven velje vanskegrad for det neste kurset på grunnlag av ein innlagd test – lett å administrere for læraren, lett å velje for eleven.I Tetra er språket enkelt og matematisk korrekt. Oppgåvene er mange og varierte med mellom anna utfordrande oppgåver for elevar som vil ha noko å bryne seg på. Læraren kan lett velje arbeidsformer for elevane og veksle mellom individuelt arbeid og samarbeid. Fargerike illustrasjonar og foto motiverer og skaper interesse for det matematiske emnet.Tetra 8 Grunnbok tek opp desse emna:• statistikk• tal• algebra• geometri og måling• brøk• draumereisaI tillegg har Tetra 8 regelsamlinga Verktøykassa og fasit.
Forfattere:
(Illustratør)
ISBN:
9788252163810
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
319
Verk:
Tetra
Trinn:
8
Tetra 8 Grunnbok