Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Tetra 10 Lærerveiledning
Språk
Flerspråklig
Format

Spiral

På lager - sendes nå
1 049,-

Tetra 10 Lærerveiledning
Matematikk for ungdomstrinnet: lærarrettleIIng

Tetra er eit matematikkverk for 8.-10. trinn

Verket har alt for kvart årstrinn i éi elevbok: differensierte oppgåver, leksedel, regelsamling og fasit. Kapittelinndelinga i Tetra er knytt nært opp til hovudområda i læreplanen slik at det er oversiktleg å orientere seg i fagstoffet. Stoffet er strukturert i tre differensieringsnivå med definerte kompetansemål. Etter eit innleiande felleskurs kan eleven velje vanskegrad for det neste kurset på grunnlag av ein innlagd test lett å administrere for læraren, lett å velje for eleven.

I Tetra er språket enkelt og matematisk korrekt. Oppgåvene er mange og varierte med mellom anna utfordrande oppgåver for elevar som vil ha noko å bryne seg på. Læraren kan lett velje arbeidsformer for elevane og veksle mellom individuelt arbeid og samarbeid. Fargerike illustrasjonar og foto motiverer og skaper interesse for det matematiske emnet.

Tetra 10 Lærarrettleiing er eit fellesspråkleg, spiralinnbunde hefte med arbeidsark til alle kapittel og til Verktøykassa, repetisjonsoppgåver, prøver og fleire «grublisar». Her er også fasit til leksedelen og prøvene.

Nokre innhaldspunkt som gjeld for alle tre trinn:

generell del med det pedagogiske grunnlaget for verket
gjennomgang av kvart kapittel med fasit til dei ulike oppgåvene
arbeidsark til kvart kapittel
repetisjonsark til kvart kapittel
arbeidsark til Verktøykassa
kapittelprøver i to ulike utgåver: differensiert prøve og todelt prøve
ekstra oppgåver
fasit til leksene i elevboka
arbeidsarka med påskrift av fasit


Forfattere:
(Illustratør)
ISBN:
9788252166712
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
294
Verk:
Tetra
Trinn:
10
Tetra 10 Lærerveiledning