Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Tetra 10 Grunnbok
Språk
Bokmål Nynorsk
Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
639,-

Tetra 10 Grunnbok
Matematikk for ungdomstrinnet

Tetra er eit matematikkverk for 8.-10. trinn. Verket har alt for kvart årstrinn i éi elevbok: differensierte oppgåver, leksedel, regelsamling og fasit. Kapittelinndelinga i Tetra er knytt nært opp til hovudområda i læreplanen slik at det er oversiktleg å orientere seg i fagstoffet. Stoffet er strukturert i tre differensieringsnivå med definerte kompetansemål. Etter eit innleiande felleskurs kan eleven velje vanskegrad for det neste kurset på grunnlag av ein innlagd test – lett å administrere for læraren, lett å velje for eleven.I Tetra er språket enkelt og matematisk korrekt. Oppgåvene er mange og varierte med mellom anna utfordrande oppgåver for elevar som vil ha noko å bryne seg på. Læraren kan lett velje arbeidsformer for elevane og veksle mellom individuelt arbeid og samarbeid. Fargerike illustrasjonar og foto motiverer og skaper interesse for det matematiske emnet.Tetra 10 Grunnbok tek opp desse emna:• store og små tal• likningar og ulikskapar• geometri• utforsking• repetisjon• på stram lineI tillegg har Tetra 10 regelsamlinga Verktøykassa og fasit.
Forfattere:
(Illustratør)
(Illustratør)
ISBN:
9788252163865
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
335
Verk:
Tetra
Trinn:
10
Tetra 10 Grunnbok