Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Tekst og tegn
Forfattere:
(red.)
(red.)
(red.)
ISBN:
9788251928427
Utgitt:
Utgave:
1
Tekst og tegn

Tekst og tegn
Lesing, skriving og multimodalitet i skole og samfunn

Overalt og hele tida er vi omgitt av tekster og tegn: internettsider, huskelapper, aviser, tekstmeldinger, reklame, film, bøker - lista er nærmest uendelig. Mennesker har til alle tider kommunisert gjennom bilder og skrift. Det nye er mengden av tekster som omgir oss, og kompleksiteten. Å delta i samfunnet forutsetter en like kompleks tekstkompetanse. Dette stiller nye krav til lese- og skriveopplæringen.

Denne boka formidler viktige innsikter fra en rekke nordiske forskningsprosjekt om lesing, skriving og multimodalitet. Studiene handler om arbeid med multimodale tekster på ulike trinn i skole og høyere utdanning - og i samfunnet for øvrig. Samlet gir boka en dypere forståelse av hvilke grunnleggende ferdigheter barn og unge trenger i ulike fag, og denpresenterer konkrete forslag til hvordan lærere og andre kan arbeide med lesing, skriving og multimodalitet

Format
Språk
Nytt opplag ventes
Antall
425,-