Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Tapsfordeling og regress ved erstatningsoppgjør
Forfattere:
ISBN:
9788245002836
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
313
Tapsfordeling og regress ved erstatningsoppgjør

Tapsfordeling og regress ved erstatningsoppgjør

Boken omhandler spørsmålet om den endelige tapsfordeling etter en erstatningsbetingende skadeforvoldelse. Her behandles tapsfordeling hvor det forekommer bare én erstatningsansvarlig skadevolder, men hvor en tredjemann, typisk et forsikringssel-skap, dekker hele eller deler av skaden i første omgang eller endelig.

Boken omhandler også tapsfordeling hvor flere skadevoldere hefter solidarisk for samme skade. Slik tar boken for seg henholdsvis ensidig regress og gjensidig regress (solidarregress). Forfatteren presenterer et rettsvitenskapelig analyseverktøy for spørsmålet om ensidig regress, og retningslinjer for den skjønns-messige regressfordeling hjemlet i erstatningsloven § 5-3.

Boken har interesse og nytteverdi for advokater, forsikringsjurister, dommere og ellers alle som arbeider med erstatningsrett og forsikringsrett.

Format
Språk
Tomt hos leverandør, ny melding ventes
Antall
589,-