Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Synopsis nettressurs lærer
Språk
Flerspråklig
Format

Digital ressurs

12 md. abonnement

Digital ressurs i salg
0,-

Synopsis nettressurs lærer
Norsk 8-10

Synopsis er Fagbokforlagets læreverk for norsk på ungdomstrinnet og er tilpasset fagfornyelsen. Verket gir praktisk støtte til elev og frihet for lærer til å legge opp undervisningen uten å være bundet av et løp læreboka har bestemt. Ordet Synopsis er gresk og betyr overblikk, og det er nettopp dette Synopsis gir: et overblikk over norskfaget, som i lys av den nye læreplanen er et overblikk over den moderne verden og informasjonen elevene møter gjennom alle kanaler.


Synopsis nettressurs lærer inneholder mange gode undervisningsopplegg knyttet til boka som er direkte nedlastbare og klare til bruk i klasserommet. Bøkene finnes også tilgjengelig som d-bøker for både lærer og elev.

  • Undervisningsopplegg knyttet til boka er direkte nedlastbare og klare til bruk i klasserommet
  • Mulighet for å jobbe differensiert innenfor forskjellige sjangre
  • Opplegg for enkelttimer der det er nødvendig, for eksempel ved behov for vikar
  • Komplette undervisningsopplegg klart til klasserommet
  • Velg mellom små enkeltopplegg eller større temapakker
  • Grundige veiledninger til tekster i Synopsis Lesebok
  • Generelle veiledninger til blant annet vurderingsarbeid og arbeid med lesestrategierForfattere:
ISBN:
9788211035226
Utgitt:
Utgave:
1
Verk:
Synopsis
Trinn:
8, 9, 10
Synopsis nettressurs lærer