Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Styring og samstyring – governance på norsk
Forfattere:
ISBN:
9788245026085
Utgitt:
Utgave:
1
Gå til ressurs
Styring og samstyring – governance på norsk

Styring og samstyring – governance på norsk
Nettressurs

På denne siden kan emneansvarlige og faglærere laste ned forelesningsmateriell til andre utgave av Styring og samstyring av Asbjørn Røiseland og Signy Irene Vabo.

PowerPoint-filen inneholder figurer og tabeller fra læreboken.