Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Styring og reguleringsparadokser
Forfattere:
ISBN:
9788251929240
Utgitt:
Utgave:
1
Styring og reguleringsparadokser

Styring og reguleringsparadokser
EU/EØS, offentlige innkjøp, petroleumsformuen, helsevesentet, demokratiet

Vår tid er preget av en dominant nyliberal tenkning som legger vekt på mest mulig fri flyt av varer, tjenester, arbeid og kapital i nasjonale og internasjonale markeder. Som et korrektiv til denne tenkningen har det vokst fram en forestilling om at regulering er et universelt middel som kan løse bekymringer på de fleste samfunnsområder. Denne boken kritiserer en slik forestilling.

Et spørsmål som stadig er oppe til debatt, dreier seg om hvilken administrativ styrings- og reguleringsform som er tilfredsstillende, og hvilken som ikke er det. Boken forsøker å svare på dette spørsmålet ved systematisk å drøfte forhold omkring norsk EU/EØS-forvaltning, offentlige innkjøp, petroleumsforvaltning, helsevesenet og demokrati. Boken henvender seg først og fremst til studenter og praktikere, men også til andre som er interessert i politikk og offentlig forvaltning.

Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
319,-