Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
429,-

Styreansvar i praksis

Å sitte i et styre kan fortone seg som en fulltids jobb, en grei bigeskjeft eller noe en gjør som en vennetjeneste for noen som starter et firma. Men hva slags ansvar tar man på seg når man sitter i et styre? Og hvis noe går galt, hvordan tolker domstolene styreansvaret og tolker de det likt?  

De fleste er klar over at et verv som styremedlem innebærer forpliktelser og ansvar, men tanken om at det er en risiko for personlig erstatningsansvar, synes å være fjern for mange. Hvert år kommer imidlertid et økende antall saker om styreansvar til domstolene, og flere har måttet betale store erstatninger for handlinger de har begått som styremedlemmer. Lovteksten gir i seg selv liten veiledning, så hvordan fungerer dette systemet i praksis?

Ved å studere over 400 dommer har Andrea Dahlum kartlagt hvordan Norges domstoler har tolket styreansvaret siden den gjeldende aksjeloven trådte i kraft. Materialet omfatter publiserte og upubliserte dommer, som danner bakgrunnen for en dyptgående analyse av et lite studert område. Bildet som avdekkes er av et sprikende felt der tungt ansvar til tider treffer ulikt. Boken er rikt illustrert gjennom eksempler og grafer.

Andrea Dahlum har en mastergrad i rettsvitenskap (juss) fra Det juridiske fakultet, UiO, og har også en mastergrad i International Business (M.I.B) fra Hult International Business School, og en mastergrad i rettsvitenskap (LL.M. / Master of Laws) fra University of California, Berkeley. Hun begynte som advokatfullmektig ved DNBs interne advokatkontor og arbeider i dag som advokatfullmektig i advokatfirmaet BAHR.

Forfattere:
ISBN:
9788245034356
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
282
Styreansvar i praksis