Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Student i dag - førskolelærer i morgen
Forfattere:
ISBN:
9788245009064
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
196
Student i dag - førskolelærer i morgen

Student i dag - førskolelærer i morgen
Kvalifisering til førskolelæreryrket

I denne boken retter forfatterne oppmerksomheten mot kvalifisering til førskolelæreryrket. De ser på kompetanseutvikling som en stadig pågående prosess. Forfatterne er opptatt av at førskolelærerutdanningen skal være praksisnær og profesjonsrelatert, og at utdanning og profesjon må ses i sammenheng. Mange års erfaring fra førskolelærerutdanningen har ført forfatterne på sporet av arbeidsmåter som kan bidra til å bygge bro mellom teori og praksis mellom utdanning og barnehage. Målgruppen er førskolelærerstudenter og førskolelærere. Boken egner seg også som inspirasjonskilde og idébank for førskolelærerutdanningen.


Marit Spurkland er førstelektor i norsk, Marit Granholt og Anne Furu er høgskolelektorer i pedagogikk og Kristin Holte Haug er førstelektor i pedagogikk, alle ved Høgskolen i Oslo.

Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
399,-