Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Strategisk ledelse i krise og krig
Forfattere:
(red.)
ISBN:
9788245009668
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
408
Strategisk ledelse i krise og krig

Strategisk ledelse i krise og krig

I denne boken diskuteres sentrale tema som setter rammene for og påvirker hvordan norsk politisk-strategisk ledelse fungerer. Søkelyset er rettet mot nasjonal krisehåndtering og bruken av militære styrker i internasjonale militære operasjoner.

Første del av boken diskuterer sivil-militært samarbeid i et teoretisk, historisk og kontemporært perspektiv. Andre del omhandler hvordan beslutningsgrunnlaget blir lagt av E-tjenesten og PST. Tredje del omhandler strategisk ledelse i forbindelse med militære bidrag til internasjonale operasjoner, hovedsakelig de politiske prosessene som finner sted før Norge bidrar i operasjoner, hvordan politiske føringer blir omgjort til engasjementsregler for soldatene, og hvordan styrkene ledes når de er utsendt. Siste del diskuterer nasjonal krisehåndtering, med hovedvekt på lederaktørene i forbindelse med hendelser som relateres til norsk forsvars-, utenriks- og sikkerhetspolitikk.

Dette er en bredt sammensatt bok, med bidragsytere fra Forsvaret, politiet, akademia og sentrale forskningsmiljøer. Den retter seg mot ulike utdanningsinstitusjoner, både innenfor Forsvaret og politiet, i tillegg til avdelinger ved høgskoler og universiteter der en studerer organisasjon og ledelse og de juridiske rammene som er koblet med forsvars-, sikkerhets- og utenrikspolitikk. Boken vil også være nyttig for institusjoner som arbeider med de ovennevnte temaene, da gråsonene og utfordringene som oftest oppstår mellom aktørene, det være seg departementer, Forsvaret eller politiet.

Gjert Lage Dyndal er dekan ved Luftkrigsskolen i Trondheim. Han er oberstløytnant i Luftforsvaret og har arbeidet internasjonalt og i nordområdene med problemstillinger som legger grunnlaget for denne boken. Dyndal har militær utdanning og doktorgrad i historie.

Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
699,-