Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Strategisk kompetanseledelse
Forfattere:
ISBN:
9788245026061
Utgitt:
Utgave:
1
Gå til ressurs
Strategisk kompetanseledelse

Strategisk kompetanseledelse
Nettressurs

På denne siden kan undervisere laste ned forelesningsmateriell til til boken Strategisk kompetanseledelse av Linda Lai.

PowerPoint-filen inneholder figurerer og tabeller fra boken.