Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Strategisk kompetanseledelse
Forfattere:
ISBN:
9788245014471
Utgitt:
Utgave:
3
Sider:
277
Gå til ressurs
Strategisk kompetanseledelse

Strategisk kompetanseledelse

Denne boken presenterer et rammeverk for strategisk kompetanseledelse i organisasjoner. Strategisk kompetanseledelse innebærer en målrettet og helhetlig satsing på kompetanse for å øke organisasjonens måloppnåelse og verdiskapning. Rammeverket som presenteres, er basert på forskning i en rekke organisasjoner og over mange år.

Boken gir en grundig redegjørelse for egenskaper ved kompetanse som begrep og ressurs, og viser metoder for å analysere kompetansekrav og kompetansebehov basert på organisasjonens mål og strategier. Boken beskriver også viktige typer tiltak knyttet til anskaffelse, utvikling og mobilisering av kompetanse. Sist, men ikke minst, inneholder boken flere kapitler om oppfølging og evaluering av kompetansetiltak.

Boken er delt inn i tre deler:
- Kompetanseplanlegging
- Kompetansetiltak
- Evaluering og oppfølging

Med sitt forskningsbaserte innhold er boken interessant for forskere og akademikere innenfor fagområdet og for de som arbeider med personalledelse og kompetanseutvikling i arbeidslivet. Studenter innenfor fagområdet vil også ha godt utbytte av å studere bokens innhold. Rammeverket som beskrives, brukes av mange organisasjoner i både privat næringsliv og offentlig tjenesteyting, og boken kan også brukes som oppslagsverk om viktige temaer knyttet til satsing på læring, utvikling og mobilisering av medarbeideres potensial.

3. utgave er oppdatert og bearbeidet på flere måter og inneholder blant annet et helt nytt kapittel om kompetansemobilisering, basert på helt ny forskning fra Norge og andre land.

Linda Lai, dr.oecon., er professor i organisasjonspsykologi ved Handelshøyskolen BI.

Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
529,-