Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Strategisk analyse
Forfattere:
ISBN:
9788276741582
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
203
Strategisk analyse

Strategisk analyse
Grunnlaget for praktisk strategiutvikling

Praktisk strategisk analyse er en omfattende prosess, som forutsetter god teoretisk forståelse, innhenting av store mengder relevant informasjon om bedriftens eksterne og interne forhold og evne til relativt abstrakt og objektiv evaluering av slik informasjon.

Flere og flere bedrifter forsøker å utføre slike analyser på egen hånd, men forsøkene mislykkes dessverre ofte på grunn av manglende praktiske retningslinjer for gjennomføring av strategiske analyser, eller fordi seriøse analyser erstattes med løsrevne ideer og intuitive oppfatninger og meninger om bedriftens relasjoner til omgivelsene og til seg selv.

Boken drøfter nærmere hvordan systematiske strategiske analyser kan anvendes som grunnlag for utvikling av forretningsstrategier for økt konkurranseevne.

Boken er en håndbok i praktisk strategisk analyse. Den gir det nødvendige datamessige grunnlag for praktisk strategiutvikling, men analysen gir ikke svar på hvilke strategiske valg bedriften bør ha.

Torger Reve er administrerende direktør ved Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning (SNF) og professor ved Norges Handelshøyskole. Per R. Stokke er spesialrådgiver i Statoils konsernstab for konsernstrategiutvikling.

Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
419,-