Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Straffeprosessloven; sist endret ved lov 21.juni 2019 nr. 48 fra 1. oktober 2020
Forfattere:
ISBN:
9788245088526
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
158
Straffeprosessloven; sist endret ved lov 21.juni 2019 nr. 48 fra 1. oktober 2020

Straffeprosessloven; sist endret ved lov 21.juni 2019 nr. 48 fra 1. oktober 2020
Lov 22 mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker

Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med Lovsamlingsfondet, Det juridiske fakultet, UiO og Lovdata. Særtrykkene inneholder både faglige og historiske noter og oppdateres fortløpende ved lovendringer. 

De faglige notene er utarbeidet av jurister som er eksperter på det aktuelle fagområdet og helt nødvendige for den som skal orientere seg i lovverket. De faglige notene er rettighetsbelagte og ligger ikke gratis på Lovdata, slik de historiske notene gjør.
Format
Språk
Forventes i salg 27.10.2020
Antall
155,-
inkl. mva