Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Straffeprosessloven; sist endret ved lov 19. juni 2020 nr. 84 fra 1. juli 2020
Forfattere:
ISBN:
9788245088250
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
150
Straffeprosessloven; sist endret ved lov 19. juni 2020 nr. 84 fra 1. juli 2020

Straffeprosessloven; sist endret ved lov 19. juni 2020 nr. 84 fra 1. juli 2020
Lov 22 mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker

Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med Lovsamlingsfondet, Det juridiske fakultet, UiO og Lovdata. Særtrykkene inneholder både faglige og historiske noter og oppdateres fortløpende ved lovendringer.

De faglige notene er utarbeidet av jurister som er eksperter på det aktuelle fagområdet og helt nødvendige for den som skal orientere seg i lovverket. De faglige notene er rettighetsbelagte og ligger ikke gratis på Lovdata, slik de historiske notene gjør.
Format
Språk
Forventes i salg 28.07.2020
Antall
155,-
inkl. mva