Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Straffeprosessloven; sist endret ved lov 18. juni 2021 nr. 128 fra 1. juli 2021
Forfattere:
ISBN:
9788245088847
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
166
Straffeprosessloven; sist endret ved lov 18. juni 2021 nr. 128 fra 1. juli 2021

Straffeprosessloven; sist endret ved lov 18. juni 2021 nr. 128 fra 1. juli 2021
Lov 22 mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker

Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med Lovdata.

Særtrykkene inneholder historiske noter og oppdateres fortløpende ved lovendringer. Særtrykkene er nyttige for bruk i undervisning og for alle som har behov for lovverket i hendig format.

For oversikt over alle våre særtrykk se www.fagbokforlaget.no.

Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
209,-
inkl. mva