Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Straffeprosessloven; sist endret ved lov 1 november 2019 nr. 71
Forfattere:
ISBN:
9788245087918
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
152
Straffeprosessloven; sist endret ved lov 1 november 2019 nr. 71

Straffeprosessloven; sist endret ved lov 1 november 2019 nr. 71
Lov 22 mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker

Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med Lovsamlingsfondet, Det juridiske fakultet, UiO og Lovdata. Særtrykkene inneholder både faglige og historiske noter og oppdateres fortløpende ved lovendringer. De faglige notene er utarbeidet av jurister som er eksperter på det aktuelle fagområdet og helt nødvendige for den som skal orientere seg i lovverket. De faglige notene er rettighetsbelagte og ligger ikke gratis på Lovdata, slik de historiske notene gjør.

Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
155,-
inkl. mva