Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Straffeloven 2005; sist endret ved lov 21 juni 2017 nr. 90 fra 1 juli 2017
Forfattere:
ISBN:
9788245085945
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
100
Straffeloven 2005; sist endret ved lov 21 juni 2017 nr. 90 fra 1 juli 2017

Straffeloven 2005; sist endret ved lov 21 juni 2017 nr. 90 fra 1 juli 2017
Lov 20 mai 2005 nr. 28 om straff

Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med Lovsamlingsfondet, Det juridiske fakultet, UiO og Lovdata. Særtrykkene inneholder både faglige og historiske noter og oppdateres fortløpende ved lovendringer. De faglige notene er utarbeidet av jurister som er eksperter på det aktuelle fagområdet og helt nødvendige for den som skal orientere seg i lovverket. De faglige notene er rettighetsbelagte og ligger ikke gratis på Lovdata, slik de historiske notene gjør. Særtrykkene er også tilgjengelig som abonnement. For mer informasjon, se fagbokforlaget.no/saertrykk

Tomt hos leverandør, ny melding ventes
115,-
inkl. mva