Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Straffeloven, Straffeprosessloven, Påtaleinstruksen med endringer fra 1.10.2020
Forfattere:
ISBN:
9788245088564
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
328
Straffeloven, Straffeprosessloven, Påtaleinstruksen med endringer fra 1.10.2020

Straffeloven, Straffeprosessloven, Påtaleinstruksen med endringer fra 1.10.2020

Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med Lovsamlingsfondet, Det juridiske fakultet, UiO og Lovdata. Særtrykkene inneholder både faglige og historiske noter og oppdateres fortløpende ved lovendringer. 

De faglige notene er utarbeidet av jurister som er eksperter på det aktuelle fagområdet og helt nødvendige for den som skal orientere seg i lovverket. De faglige notene er rettighetsbelagte og ligger ikke gratis på Lovdata, slik de historiske notene gjør.
Format
Språk
Forventes i salg 01.12.2020
Antall
239,-
inkl. mva