Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Statsstøtte
Forfattere:
ISBN:
9788245008074
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
375
Statsstøtte

Statsstøtte
Eøs-avtalens regler om offentlig støtte

Statsstøtte – EØS-avtalens regler om offentlig støtte gir en gjennomgående fremstilling av statsstøttereglene i EØS-avtalen. Boken behandler forbudet mot offentlig støtte i EØS-avtalen artikkel 61, og redegjør detaljert for unntaksmulighetene. Den inneholder også en omfattende gjennomgang av statsstøtteprosessen, samt reglene om tilbakeføring av ulovlig støtte. Regelverket er fremstilt med særlig sikte på norske forhold. Boken er ment som et praktisk oppslagsverk og henvender seg til alle som er i befatning med reglene om offentlig støtte.

Bjørnar Alterskjær er Deputy Director i ESAs juridiske avdeling og har ført en rekke statsstøttesaker for EF- og EFTA-domstolen. Han har bakgrunn fra konkurransepolitisk avdeling i Fornyings- og administrasjonsdepartementet.

Erling Hjelmeng er professor ved Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo og professor II ved Norges Handelshøyskole. Han har publisert flere bøker og artikler om EØS- og konkurranserett.

Robert Lund er advokat i advokatfirmaet Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen (BA-HR). Han har bakgrunn fra konkurransepolitisk avdeling i Fornyings- og administrasjonsdepartementet, EU-kommisjonen og som dommerfullmektig ved Oslo tingrett.

Thomas Nordby er advokat med møterett for Høyesterett og partner i Arntzen de Besche Advokatfirma AS. Han har bakgrunn fra EFTA-domstolen og Regjeringsadvokaten.
Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
879,-