Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Statsborgarseremoniar i Skandinavia
Forfattere:
ISBN:
9788274774988
Utgitt:
Utgave:
1
Statsborgarseremoniar i Skandinavia

Statsborgarseremoniar i Skandinavia

I 2007 innførte Noreg ein statsborgarseremoni. Den nye norske seremonien er ein del av ei skandinavisk og internasjonal seremonibølgje. Ny statleg seremoni er ikkjekvardagskost og har skapt kjensleladd diskusjon. Kva slags seremoni er dette, kvifor kjem den no, kven sine behov er den retta mot? Er den eitreiskap for tvangsintegrering eller ein velkomstfest og ei markering av ein viktig overgang i livet?

Denne boka skildrardei nye statsborgarseremoniane i Skandinavia, drøftar bakgrunnen for at dei er blitt innførte og set fenomenet inn i ein internasjonal samanheng. Forfattaraneviserkorleisdei nye seremoniane kan tolkast som eit svar på multikulturalisme-utfordringa, som eit slags lim i samfunn med aukande etnisk og kulturelt mangfald.

Olaf Aagedal er professor i kultursosiologi og forskar ved forskningsstiftelsen Kirkeforskning (KIFO).

Bidragsytere:
Olaf Aagedal, Grete Brochmann, Tine Damsholt, Anniken Hagelund, Cecilia Hammarlund-Larsson, Hanne Cecilie Kavli og Kaja Reegård.

Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
319,-