Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Støttekontakter
Forfattere:
ISBN:
9788276746778
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
168
Støttekontakter

Støttekontakter
Soveputer eller ressurser i velferdssamfunnet?

Støttekontakter blir brukt i stort omfang i forhold til mennesker med ulike former for funksjonshemninger, psykiske lidelser og rusproblemer og i forhold til barn og ungdom. Boken setter et kritisk søkelys på hjelpetiltaket ut fra ulike perspektiver på velferdsstaten, teorier om sosialt arbeid og forskning og erfaring på feltet.

Støttekontakter blir sett i sammenheng med andre hjelpetiltak, og det gis praktiske eksempler på hvordan hjelpen kan utformes individuelt eller kollektivt i samarbeid med de det gjelder.
Boken beskriver helse- og sosialarbeidere som tilretteleggere av arbeidet og hvilke muligheter og begrensninger som ligger i hjelp som utføres av ikke-profesjonelle og frivillige. Avklaring av ansvarsforhold og veiledning blir fremhevet som sentrale element når det gjelder oppfølging, rekruttering og opplæring av disse hjelperne.

Boken er skrevet for både høgskolestudenter i grunnutdanninger og videreutdanninger i helse- og sosialfag og for folk i praksis som er opptatt av temaet.

Kristin Andresen Soldal er sosionom og cand.polit. med helsefag hovedfag. Hun arbeider ved sosionomutdanningen på Høgskolen i Bergen.
Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
299,-