Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språkfag 5
Språk
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
239,-

Språkfag 5
Litteratur

Idéhefter for lærere er en serie fagdidaktiske hefter utviklet ved Program for lærerutdanning og Skolelaboratoriet ved NTNU i Trondheim. Her presenteres eksempler på undervisningsopplegg og nyttige pedagogiske forslag og råd innen de ulike fagene. Heftene setter fokus på de forskjellige hovedområdene i Kunnskapsløftet, og vil være gode verktøy til bruk i undervisningen i ungdomsskolen og videregående skole. Innholdet er også relevant for lærerstudenter og lærerutdannere.

Heftene for språkfag (blå serie) omhandler norsk, engelsk og andre fremmedspråk. Mange av ideene som er nyttige i norskfaget er også nyttige i andre språkfag, og omvendt. Dette kan også bidra til tverrfaglig arbeid mellom fagene. Alle tekstene har som mål å utvikle elevenes språk og ordforråd skriftlig og muntlig, gjennom å lese, skrive og arbeide med språket.

Forfattere:
(red.)
ISBN:
9788251929264
Utgitt:
Utgave:
1
Språkfag 5