Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Sosiologiske forklaringer
Forfattere:
ISBN:
9788276742725
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
206
Sosiologiske forklaringer

Sosiologiske forklaringer

Målet med denne boken er å gi leseren en innføring i hvordan sosiologer lager og prøver ut forklaringer på sosiale fenomener. Den kombinerer teori og metodologi gjennom eksempler fra norsk og internasjonal sosiologisk forskning. Forfatteren hevder at sosiologiske forklaringer i hovedsak følger fire hovedstrategier og kombinasjoner av disse. Det som skiller dem, er forestillingene om hvilke prosesser og mekanismer som gjør seg gjeldende. To av dem er handlingsforklaringer og bygger på henholdsvis aktør- og strukturtenkning. De to øvrige er prinsipielt forskjellige tilnærminger til mønstre på makronivået, med aggregeringstenkning og systemtenkning som ytterpunkter.

Boken ser forklaring både som en mangfoldig og konkret virksomhet, som omfatter både spørsmålsstilling, klargjøring av resonnement og forskningsmodell, innsamling av materiale og konfrontasjon av modell og materiale. Boken er beregnet på studenter ved universitet og høgskoler.

Willy Martinussen er professor i sosiologi ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
415,-