Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Sosiologi og sosialantropologi
Språk
Bokmål Nynorsk
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
Midlertidig utsolgt
659,-

Sosiologi og sosialantropologi

Saman med ein spennande og interaktiv nettstad er denne boka eit læreverk i programfaget sosiologi og sosialantropologi i utdanningsprogram for studiespesialisering i den vidaregåande skolen. Boka dekkjer alle dei hovud- og kompetansemåla som er oppgitt i læreplanen.Sentralt i boka står samfunnsvitskaplege tenkjemåtar. Ho tek for seg det vi veit innanfor ulike kunnskapsområde, og ho forklarer korleis vi veit det vi veit. Forfattarane prøver å bruke den erfaringsverda elevane sjølv har, når sosiologiske og sosialantropologiske problemstillingar skal introduserast og ny kunnskap byggjast opp. Slik ønskjer dei at den informasjonen elevane har om samfunnet, blir til kunnskap om samfunnet.Geir Berge er lektor på Laksevåg videregående skole med faga historie, spansk og samfunnsfag. Han har vore med på å utvikle digitale læremiddel og skrive bøker og artiklar innanfor samfunnsfag, kultur og historie. I tillegg underviser han i samfunnsfagdidaktikk på SV-fakultetet ved Universitetet i Bergen.Leonhard Vårdal er avdelingsleiar i allmennfag ved Stranda vidaregåande skule. Han har nær tretti års erfaring frå undervisning i faga samfunnskunnskap, norsk og historie. Han har tidlegare gitt ut lærebøker i samfunnskunnskap og samfunnslære og har vore med på å utvikle digitale læremiddel.
Forfattere:
ISBN:
9788245006278
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
380
Sosiologi og sosialantropologi