Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Sosedi 2
Forfattere:
ISBN:
9788276749427
Utgitt:
Utgave:
1
Sosedi 2

Sosedi 2
Begynnerkurs i russisk - bind 2 : cd 1: tekster : cd 2: sanger og dikt

Dette er øvingsboken Соседи 2 - Sosedi (Naboer), annet bind av vårt læreverk i russisk. Verket består av tre lærebøker med tilhørende øvingsbøker og lydstoff på CD.

Sosedi er først og fremst beregnet på elever med russisk som 2. eller 3. fremmedspråk i videregående skole, men egner seg også for begynnerkurs på høgskole- og universitet og for kveldskurs. Verket er utarbeidet spesielt for nybegynnere med norsk som morsmål.

Handlingen i
Sosedi 2 er en fortsettelse på fortellingen i første bind, der Stina og Nils og deres russiske venner opplever nye ting og blant annet reiser til Moskva og St. Petersburg.

Også i denne øvingsboken følger stoffet leksjonene, med gloseliste først, deretter spørsmål til tekstene og skriftlige og muntlige øvinger for hver leksjon.

Muntlige øvinger er lest inn på CD, og fasit til de skriftlige øvingene ligger på forlagets hjemmesider.

Til hvert bind av Sosedi hører det med
• en lærebok med tekster, sanger og dikt, grammatikkforklaringer og kulturkunnskap
• en øvingsbok med varierte øvinger til skriftlig og muntlig trening
• CD-er med tekster, sanger og øvinger til bruk i klassen og til individuelt arbeid
• lærerveiledning med fasit til de skriftlige øvingene

Marit Bjerkeng er førstelektor i russisk ved Høgskolen i Finnmark.
Tatiana Bräger er lærer i russisk ved Det statlige Pomoruniversitet i Arkhangelsk.
Olga Gjerald er utdannet lærer i russisk ved Murmansk statlige pedagogiske universitet og har mastergrad i reiseliv fra Høgskolen i Finnmark.