Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Soga om Sogn og Fjordane II
Språk
Nynorsk
Format

Innbundet

På lager - sendes nå
579,-

Soga om Sogn og Fjordane II
Rift om brødet? 1763-1875

Sogn og Fjordane er eit annleisfylke, blir det gjerne sagt. Her veks folketalet seinare enn i andre fylke. Byane er få og små. Men levekåra er betre og tryggare her enn andre stader. Soga om Sogn og Fjordane spør korleis det har vorte slik. Verket tek for seg utviklinga i landskap og bygder som kvar for seg har ei langt eldre historie enn fylket, men set også historia om området i samband med utviklinga utanfor.

Band 2 tek til med opprettinga av Nordre Bergenhus som eit eige amt i 1763, og syner mellom anna kor intenst ressursane innan fylket vart utnytta til livberging for folket i perioden som følgde.

Forfattaromtale:
Jan Anders Timberlid (f. 1951) er førsteamanuensis ved Høgskulen på Vestlandet og underviser i eldre norsk økonomisk og sosial historie (1600 1900). Han har skrive ei rekkje lokalhistoriske verk.

Forfattere:
ISBN:
9788245019155
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
288
Verk:
Soga om Sogn og Fjordane
Soga om Sogn og Fjordane II