Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Smittevern og hygiene
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
369,-

Smittevern og hygiene
Den usynlige fare

Smittevern og hygiene - den usynlige fare er delt inn i tre deler. Etter kapittel 1, som er en introduksjon om viktige infeksjonsforebyggende prinsipper, en kort innføring om smittevern og lovverk, kommer del I, med to kapitler om smittespredning og smittevernarbeid. Del II handler om basale smittevernrutiner. Denne delen består av tre kapitler om personlig hygiene som håndhygiene og bruk av beskyttelsesutstyr, håndtering av rent og urent og desinfeksjon og sterilisering. Del III handler om forebygging av smittespredning. Denne delen består av fire kapitler.- om pasientnære prosedyrer, forebygging av helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI), tiltak rettet mot personalet, og smitteregimer, som isolering.

Boka er skrevet for sykepleierstudenter, men er også godt egnet for andre helsefagstudenter.

Jørn Stordalen er sykepleier og førstelektor ved Universitetet i Agder, sykepleierutdanningen. Her har han arbeidet med temaet hygiene siden 1990. Han har skrevet artikler og debattinnlegg om temaet og vært brukt som foredragsholder. Av klinisk erfaring har Stordalen hovedsakelig sin erfaring fra hjemmesykepleie og sykehjem.


Jørn Stordalen har tidligere gitt ut på Fagbokforlaget:
Den usynlige fare (1997)
Den usynlige fare, 2. utgave (2001)
Praktiske sykepleieferdigheter (2003)
Den usynlige fare, 3. utgave (2005)
Den usynlige fare, 4. utgave (2009)
Praktiske sykepleieferdigheter, 2. utgave (2010)

Forfattere:
ISBN:
9788245018424
Utgitt:
Utgave:
5
Sider:
227
Smittevern og hygiene