Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Smart læring
Språk
Bokmål
Format

E-bok

Heftet

E-bok i salg / nedlastbar / les info først
429,-

Smart læring
Hvordan ikt og sosiale medier endrer læring

Vi står midt i en digital omveltning. Web2.0 og sosiale medier endrer samfunnet på svært omfattende måter. Smart læring diskuterer hvilke konsekvenser denne utviklingen har for måten vi lærer på.

En snever forståelse av IKT og mangel på kompetanse og visjoner hindrer utviklingen av morgendagens skole. Sentrale myndigheter og gjeldende læreplaner tar i liten grad hensyn til denne digitale omveltningen. I dagens praksis blir IKT i hovedsak sett på som et verktøy for å understøtte eksisterende organisering og arbeidsprosesser heller enn som en kilde for nye læringsprosesser og måter å skape kunnskap på.

Boken analyserer læring i et historisk, teknologisk, pedagogisk, organisatorisk og biologisk perspektiv. Forfatteren beskriver nyere pedagogiske tankesett som konnektivisme og
peeragogy (samlæring), som viser veier til smartere måter å organisere læreprosesser på.

Web2.0 og sosiale medier er mer enn teknologi. Det kan også ses på som infrastruktur for sosial samhandling. Ved å ta disse tjenestene i bruk har skolen mulighet for å utvikle nye og mer effektive læreprosesser tilpasset hver enkelt elev. Har vi råd til å la være?

Arne Krokan er professor ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU.

Forfattere:
ISBN:
9788245013887
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
244
Smart læring