Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Småbarnspedagogikk og praksisfortellinger
Forfattere:
ISBN:
9788245006377
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
115
Småbarnspedagogikk og praksisfortellinger

Småbarnspedagogikk og praksisfortellinger
Pedagogisk dokumentasjon gjennom tolkning og analyse

Praksisfortellingene som presenteres i denne boken, er hentet fra det myldrende livet blant de yngste barna i barnehagen. I dette frodige, livlige fellesskapet finnes utallige fortellinger som belyser faglige og spennende temaer. Vi analyserer fortellingene for å få frem kunnskap og utfordrer etablerte forestillinger som knyttes til lek og kultur, hverdagsrutiner, samspill og læring, didaktikk samt medvirkning og demokrati. Praksisfortellingene er dokumentasjon, og når vi tolker og analyserer disse fortellingene, betrakter vi dette som pedagogisk dokumentasjon. Med denne boken ønsker vi å bidra til økt kunnskap om det småbarnspedagogiske feltet og til innsikt i de yngste barnas evne til aktiv deltakelse og medvirkning i egne og andres liv.

Anne Tove Fennefoss
og Kirsten E. Jansen er begge førstelektorer i pedagogikk ved Universitetet i Agder. De underviser i småbarnspedagogikk i førskolelærerutdanningen. Begge er involvert i forskning om medvirkning og de yngste i barnehagen.
Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
299,-