Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Skoleutvikling
Forfattere:
ISBN:
9788245006919
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
318
Skoleutvikling

Skoleutvikling
Skolen som lærende organisasjon og skolelederne som pedagogiske ledere

Forskningsresultater fra Norge og andre land viser at vellykket skoleutvikling er avhengig av at den enkelte skole ivaretar sine lærings- og utviklingsbehov innenfor rammene av det som går under betegnelsen skolen som lærende organisasjon. Derfor har myndighetene satt skoleledelse på den utdanningspolitiske dagsorden.

En viktig erfaring fra samarbeidet med skoleledere er at visjonene om skolen som lærende organisasjon forutsetter et nært og forpliktende samarbeid mellom skoleledere, lærere og elever. Dette stiller store krav til skolekulturen. Det handler blant annet om å legge forholdene til rette for lærernes og elevenes læring. Skolelederens oppgave er å initiere og lede dette arbeidet slik at det bidrar til skoleutvikling.

Målgruppen for boken er skoleledere, lærere og andre som er opptatt av skoleutvikling.

Svein Rognaldsen er førsteamanuensis ved Sosiologisk institutt, Universitetet i Bergen. I de siste årene har han særlig arbeidet med skoleutvikling og skoleledelse.

Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
579,-