Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Skoleledelse
Forfattere:
(red.)
(red.)
(red.)
ISBN:
9788251923194
Utgitt:
Utgave:
1
Skoleledelse

Skoleledelse
Betingelser for læring og ledelse i skolen

Dette er en bok om skoleledelse, skrevet av ulike forfattere som har
det til felles at de både kjenner skolen som organisasjon og arbeider
med utdanning av skoleledere.

I 15 kapitler belyses ulike problemstillinger og utfordringer som ledere
i skolen står midt oppe i, blant annet:
- Utfordringer ved å være leder i en lærende skole
- Skolens målstruktur, elevenes motivasjon, og betydningen av
- kolekultur og ledelse
- Skoleledelse i kunnskapssamfunnet
- IKT og digital kompetanse i skolen og skolelederens rolle
- Nyutdannede lærere i lærende skoler
- Ledelse av skoler i utvikling
- Kompetanse for skoleledere
- Hvordan trivsel, utbrenthet og mestringsforventning hos lærere
utfordrer skoleledere
- Skolelederes forvaltningsrettslige ansvar
- Nærhetsetikk for skoleledere
- Likheter mellom det å lede en klasse og det å lede en skole
- Skolelederes syn på lederframtid og skoleutvikling

Forfatterne kommer fra UiT, Norges Arktiske universitet, Nord Universitet, NTNU og Høgskulen i Volda og tilhører et faglig nettverk som er ansvarlig for et masterstudium i skoleledelse administrert av NTNU.
Redaktører er Roy Asle Andreassen (tidligere Høgskulen i Volda), Eirik J. Irgens
(NTNU) og Einar M. Skaalvik (NTNU).

Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
469,-