Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Jordbruksvekster til frømodning
Forfattere:
ISBN:
9788252923292
Utgitt:
Utgave:
1
Jordbruksvekster til frømodning

Jordbruksvekster til frømodning

Heftet tar for seg praktisk dyrking av korn, oljevekster, erter og andre kjernebelgvekster, og engvekster til frømodning. Har arbeidsoppgaver og teoretiske diskusjonstemaer.