Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Grip 3 Geografi Grunnbok BM
Forfattere:
ISBN:
9788211024275
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
192
Verk:
Grip
Trinn:
10
Grip 3 Geografi Grunnbok BM

Grip 3 Geografi Grunnbok BM
Kompetansemål 1-10 for voksne innvandrere og ungdomstrinnet

Grip er et læreverk for voksne innvandrere som får opplæring i samfunnsfag, naturfag og matematikk på grunnleggende nivå. Verket dekker kompetansemålene etter 2., 4., 7. og 10. trinn i læreplanene etter Kunnskapsløftet. Grip presenterer fagstoff på en enkel måte og språket er tilpasset voksne deltakere med lite skolebakgrunn fra hjemlandet.

Grip 3 Geografi gir deltakerne basiskunnskaper i geogradi og dekker kompetansemålene etter 10. trinn i læreplanen. Eksempler på emner: kart og målestokk, jordas indre og ytre krefter, klimaendringer, naturressurser, energikilder, befolkningstall, mennesker på flukt og fattigdom.

Bøker i samme serie