Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Skolebasert vurdering som profesjonell arbeidsform
Forfattere:
ISBN:
9788245008609
Utgitt:
Utgave:
1
Skolebasert vurdering som profesjonell arbeidsform

Skolebasert vurdering som profesjonell arbeidsform

Denne boken gir et godt grunnlag for dialog og diskusjoner mellom skoleledere, lærere, elever og foreldre om kvaliteten i undervisningen og ved læringsmiljøet i skolen. Her får leseren også konkrete eksempler som kan kopieres, og som kan brukes som idégrunnlag for slikt arbeid. Skolebasert vurdering bør være en del av det løpende profesjonelle arbeidet i skolen: Det styrker skolen som en lærende organisasjon.

Det er viktig at vurderingsarbeidet tar fatt i kjernen av skolens virksomhet, og ikke minst at den er praksisrelevant og meningsfull for de som deltar i vurderingen. Vurderingsarbeidet skal svare til skolens egne behov og interesser. Professor Lars Monsen, som er leder av det nasjonale nettverket for kvalitetsvurdering, som også forfatterne er medlemmer av, har skrevet et faglig forord.

Bjørn Sigmund Nilsen er førsteamanuensis  og Bjørn Overland er førstelektor. Forfatterne  har lang erfaring med å jobbe med utvikling  av skolen som organisasjon.

Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
349,-