Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Administrasjon
Forfattere:
ISBN:
9788278022399
Utgitt:
Utgave:
2
Sider:
192
Administrasjon

Administrasjon
For grunnkurs salg og service

Administrasjon for grunnkurs salg og service.
Dette er én av i alt fire lærebøker fra Økonomiforlaget til grunnkurset i studieretningen for salg og service i den videregående skolen.
De tre andre er:
• Salg, service og sikkerhet
• Økonomi
• Bedriftsetablering

I tillegg har vi laget en egen øvingsbok for begynneropplæringen i IT:
• IT-guiden


Sammen med IT-guiden dekker denne boka studieretningsfaget administrasjon på grunnkurset i salg og service. Læreboka er teoribasen som danner grunnlaget for prosjektarbeid og arbeid i elevbedrift. Kapitlene kan i stor grad leses uavhengig av hverandre, og boka bør kunne tilpasses ulike metodiske opplegg. Salg og service er en praktisk rettet studieretning hvor elevene skal ha god tid til å utføre konkrete arbeidsoppgaver. Vi har derfor forsøkt å unngå en fremstilling med mye teori.
Format
Språk
Levering 2-6 dager

Antall

295,-