Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Skole og media
Forfattere:
ISBN:
9788245003154
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
255
Skole og media

Skole og media
Kommunikasjon og pedagogikk

Formell og systematisk læring skjer gjennom undervisning i skolen. Skolen gir elevene kunnskap, verdier og livstolkning i samsvar med et fastlagt pensum som er lovbestemt. Læring skjer også gjennom uformell påvirkning utenom skolen, og ikke minst gjennom media. Media sin «parallelle skole» er dominert av underholdning og reklame, med verdier og livstolkning etter fritt valg. Media har en veldig påvirkningskraft i dag. Hva gjør denne verdidualismen med barna i forhold til deres identitet- og karakterutvikling? Dette er bokas hovedtema.

Gudmund Gjelsten er teolog og medieforsker. Gjelsten har hatt studieopphold ved Yale University og Fuller Theological Seminary. Han har variert journalistisk praksis og mediepedagogisk erfaring fra inn- og utland.

Asbjørn Simonnes arbeider ved avdeling for samfunnsfag, Høgskulen i Volda. Simonnes har Doctor of Ministry graden om barn i risikosona (1996) og PhD-graden om medias innflytelse på barn og unges identitets- og karakterutvikling (2004).

Forfatterne har blant annet gitt ut boka
Å vekse opp i eit mediesamfunn (1997).
Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
415,-