Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Skole-hjem-samarbeid
Forfattere:
ISBN:
9788276749380
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
120
Skole-hjem-samarbeid

Skole-hjem-samarbeid
Avstand og nærhet

Samspillet mellom elev, foreldre og lærere er en utfordrende relasjon. Elevens hjemmeforhold påvirker skoledagen, og skoledagen virker inn på hvordan eleven har det hjemme. Foreldrenes bakgrunnskunnskap er svært forskjellig, og skolen må finne en plattform som kan danne et felles utgangspunkt for samarbeidet om elevens beste. Denne boken er et verktøy som gir gode kunnskaper om hvordan møtet med foreldrene kan planlegges og gjennomføres.

I samarbeid med mange ulike hjem og foreldregrupper kan ikke læreren forstå handlingsmåten til alle de involverte partene. God faglig kunnskap gjør det imidlertid mulig å forklare ulike reaksjonsmønstre slik at læreren kan ha en profesjonell holdning til samarbeidspartene.

Tillitsfull dialog forebygger problemer, og faresignaler kan fanges opp før problemer rekker å bli store. Mange konkrete eksempler, og ikke minst de to bidragene fra henholdsvis skolesjef og tidligere rektor Marie Føreland og spesialmedarbeider i Søndre Buskerud politidistrikt Erlend Madsen, viser at teorien lar seg omsette i praksis.

Ingrid Worning Berglyd er cand.polit. og har vært lærer og inspektør i grunnskolen i en årrekke; blant annet har hun undervist på Høgskolen i Stavanger. Worning Berglyd er en ofte benyttet kursholder i emnet.

Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
249,-