Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Skipssikkerhetsloven
Forfattere:
ISBN:
9788245005837
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
925
Skipssikkerhetsloven

Skipssikkerhetsloven
Med kommentarer

Boken inneholder grundige kommentarer til skipssikkerhetsloven av 2007 med senere endringer, først og fremst bygget på forarbeidene og praksis. Loven fremstår på mange måter som en rammelov, og boken har derfor også en gjennomgang av det omfattende og komplekse forskriftsverket som er hjemlet i loven. Siden loven har sin bakgrunn i et bredt internasjonalt regelverk, fastsatt av IMO, ILO og EU, redegjør boken dessuten detaljert for dette.

Terje Hernes Pettersen er seniorrådgiver i Nærings- og handelsdepartementet, og har tidligere arbeidet i Sjøfartsdirektoratet. Han var medlem av Skipssikkerhetslovutvalget, oppnevnt av direktoratet, og hadde hovedansvaret i departementet for utarbeidelsen av lovproposisjonen.

Hans Jacob Bull er professor ved Nordisk institutt for sjørett, Universitetet i Oslo, og var leder av Skipssikkerhetslovutvalget. Han er forfatter av en rekke bøker, først og fremst innenfor sjørett, forsikringsrett og sjøforsikringsrett.

Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
1 709,-