Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Skipsarbeidsloven
Forfattere:
ISBN:
9788245015393
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
680
Skipsarbeidsloven

Skipsarbeidsloven
Med kommentarer

Boken inneholder kommentarer til skipsarbeidsloven av 2013 med tilhørende endringer i skipssikkerhetsloven. Sammen fastsetter de det arbeidsrettslige vernet til sjøs. Viktige elementer fra sjømannsloven er videreført, samtidig som løsningene langt på vei er de samme som i arbeidsmiljøloven. Boken bygger på forarbeidene, på relevant rettspraksis fra sjømannsloven og arbeidsmiljøloven og på det internasjonale regelverket i Maritime Labour Convention (MLC).

Terje Hernes Pettersen er advokat i Sjømannsorganisasjonene og tidligere underdirektør i Nærings- og Fiskeridepartementet. Han var medlem av Skipsarbeidslovutvalget og hadde hovedansvaret i departementet for utarbeidelse av lovproposisjonen.

Roald M. Engeness er ekstraordinær lagdommer i Frostating lagmannsrett og tidligere advokat, med praksis fra bl.a. skipsarbeidsretten. Han var medlem i Skipsarbeidslovutvalget og hadde et medansvar i departementet for lovproposisjonen.

Hans Jacob Bull er professor emeritus ved Nordisk Institutt for Sjørett, Universitetet i Oslo. Han var leder av Skipsarbeidslovutvalget.
Marianne Jenum Hotvedt er stipendiat ved Institutt for Privatrett, Universitetet i Oslo og var tidligere ansatt i Lovavdelingen, Justis- og beredskapsdepartementet. Hun var sekretær i Skipsarbeidslovutvalget.
Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
1 269,-