Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Skatterett for økonomistudenter - oppgavesamling
Forfattere:
ISBN:
9788245020793
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
200
Digital ressurs
Skatterett for økonomistudenter - oppgavesamling

Skatterett for økonomistudenter - oppgavesamling

Bli god i skatterett løs oppgaver!

Oppgavesamlingen følger kapitlene i Skatterett for økonomistudenter og har tre typer oppgaver:

 · Kontrollspørsmål
 · Praktiske oppgaver
 · Oppgaver for diskusjon og refleksjon

Gjeldende skatteregler kan brukes ved løsning av oppgavene. Årstallene (angitt som 20X1, 20X2, 20X3 osv.) viser hendelsers rekkefølge.

Kontrollspørsmålene finner du svar på ved å lese læreboka og slå opp i aktuelle lov- og forskriftsbestemmelser. Løsningsforslag til de praktiske oppgavene finnes på bokas websider, www.fagbokforlaget.no/skatterett.  Oppgavene for diskusjon og refleksjon vil bidra til god generell fagkunnskap og til å se skatteretten i et større samfunnsmessig perspektiv.

Anders Berg Olsen er jurist, statsautorisert revisor og universitetslektor ved NTNU, Handelshøyskolen i Trondheim.

Anne Marit Vigdal er jurist og universitetslektor ved Nord Universitetet.