Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Skatte-ABC 2017/18
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
619,-

Skatte-ABC 2017/18

  • En praktisk skattehåndbok som besvarer de fleste skattespørsmål for selskaper og personlige skattytere.
  • Behandler utførlig skattereglene for inntektsåret 2017.
  • Behandler endringer i skattereglene for 2018. Nyhetene for 2018 er tydelig markert med grå bakgrunn.
  • Behandler lønn og en rekke tilleggsytelser i arbeidsforhold, bl.a. bil, elektronisk kommunikasjon og ulike velferdstiltak.
  • Behandler spørsmål om beskatning av kapitalinntekter som inntekt av fast eiendom, aksjeutbytte, inntekt av andre verdipapirer og kapitalgevinster/-tap.
  • Boka inneholder et eget lov- og forskriftsregister.
  • Det er omfattende henvisninger til lov- og forskriftsbestemmelser, relevante dommer og uttalelser.
  • Det er et omfattende stikkordregister.
  • I egen del står satser mv.
  • Løsningene som er angitt i Skatte-ABC vil normalt bli lagt til grunn av skattemyndighetene.

Forfattere:
(Utgiver)
ISBN:
9788245023930
Utgitt:
Utgave:
40
Sider:
1650
Skatte-ABC 2017/18