Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Skam
Forfattere:
ISBN:
9788276747195
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
267
Skam

Skam
Perspektiver på skam, ære og skamløshet i det moderne

For ikke veldig lenge siden var det å kunne skamme seg regnet som en viktig og verdifull egenskap. I dag vil kanskje mange mene at skam er noe man slett ikke burde ha eller snakke om. Emansipasjonen er oppbruddet fra skammen. Boken Skam viser at dette ikke er så enkelt. Når ti norske samfunnsforskere, teologer og filosofer blir utfordret til å tolke skammen i det moderne fra et faglig perspektiv, utvikles nyanserte, uforutsigbare og etisk viktige perspektiver på skam.

Først av alt viser skam seg å være en spennende måte å tolke det moderne på. Å være moderne er å ha fri utsikt, men med skammen som perspektiv er ikke alt like fritt. Kan det tenkes at den klassiske skammen med skammekroken som symbol er avløst av en internalisert skam for ikke å være vellykket nok - eller av en skamløshet der medmennesker behandles som et middel?

Trygve Wyller er førsteamanuensis ved Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Øvrige bidragsytere er Ola Stafseng, Finn Skårderud, Ivar Frønes, Jone Salomonsen, Arne Johan Vetlesen, Marit Melhuus, Kari Martinsen, Knut Inge Riksen og Lise Widding Isaksen.

Format
Språk
Levering 2-6 dager
Antall
499,-