Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Skadelidtes egeneksponering for risiko i erstatningsretten
Forfattere:
ISBN:
9788245010091
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
420
Skadelidtes egeneksponering for risiko i erstatningsretten

Skadelidtes egeneksponering for risiko i erstatningsretten

Boken behandler spørsmålet om hvilken betydning skadelidtes egeneksponering for risiko har for hans eller hennes mulighet til å kreve erstatning. Fremstillingen er en tverrgående og omfattende analyse av de alminnelige erstatningsreglene med tanke på de normative konsekvensene av skadelidtes eget valg med hensyn til å gå inn i en risikosone.

Boken behandler også en rekke praktisk viktige typetilfeller, eksempelvis eksponering for risiko under sport og lek, under finansielle investeringer, og under redningsaksjoner. Betydningen av samtykke og ansvarsfraskrivelser, forbud og advarsler blir grundig behandlet, og forfatteren gjennomgår utførlig barns erstatningsrettslige stilling som skadelidte.

Boken er et bidrag til den alminnelige erstatningsrett, og presenterer generelt anvendelige argumentasjonslinjer for løsning av erstatningssaker hvor skadelidtes egeneksponering for risiko står sentralt. Boken har interesse for advokater, forsikringsjurister og andre som arbeider med erstatningsrettslige spørsmål.

Anne Marie Frøseth er førsteamanuensis dr. juris ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen. Boken bygger på en avhandling (med samme tittel) som innbrakte henne for doktorgraden i 2008. Frøseth har arbeidet med erstatningsrett i en årrekke gjennom undervisning og forskning, og er deltaker i europeiske forskningsprosjekter innenfor faget. Hun har siden 2012 vært redaktør for Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett, sammen med professor Bjarte Askeland.

Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
859,-