Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål Bokmål
Format

Innbundet

Innbundet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
799,-

Sivilprosess

Boken er en systematisk fremstilling av den norske sivilprosessen, basert på tvisteloven av 2005 og rettspraksis frem til mars 2021. Den viser fagets tenkemåte, og gir kunnskap om de viktigste reglene. Boken er egnet både for studenter, dommere, advokater og andre som trenger kunnskap om sivile rettssaker. 

Reglene fremstilles og vurderes ut fra et brukerperspektiv, ikke et lovgiverperspektiv. Det er lagt vekt på å gjøre teksten pedagogisk og lettleselig.

Forfatterens lange praksis som advokat, både i sivile saker og i straffesaker, gjør at fremstillingen er innrettet på spørsmål som melder seg i det praktiske rettsliv. Det trekkes linjer til reglene i straffesaker. 

Stikkordregisteret gjør boken lett å finne frem i. Den har fortegnelse over litteratur og lovforarbeider, høyesterettsavgjørelser og EMD-register. Det er spørsmål til hvert kapittel. 

Anne Robberstad er professor dr. juris ved Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo. Hun har tidligere utgitt Bistandsadvokaten, Mellom tvekamp og inkvisisjon, Rettskraft og Hvem har bevisbyrden? Hun har vært ansvarlig faglærer i sivilprosess ved Det juridiske fakultet i Oslo. 
Forfattere:
ISBN:
9788245037104
Utgitt:
Utgave:
5
Sider:
465
Sivilprosess