Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Sivilprosess
Forfattere:
ISBN:
9788245024890
Utgitt:
Utgave:
4
Sider:
450
Sivilprosess

Sivilprosess

Boken er en systematisk fremstilling av den norske sivilprosessen basert på tvisteloven av 2005 og rettspraksis til mai 2018. Den viser fagets tenkemåte og gir kunnskap om de viktigste reglene. Boken er egnet for studenter, advokater, dommere og andre som trenger kunnskap om tvisteloven.

Fremstillingen er dels fortolkende, dels vurderende. Fortolkningen skjer i lys av internasjonale rettskilder, spesielt EMK og EØS-avtalen.

Forfatterens lange praksis som advokat, både i sivile saker og i straffesaker, gjør at fremstillingen er innrettet på spørsmål som ofte melder seg i det praktiske rettsliv. Det trekkes linjer til reglene i straffesaker.

Stikkordregisteret gjør boken lett å finne frem i. Den har fortegnelse over litteratur og lovforarbeider, registre over høyesterettsavgjørelser og EMD-register.

Anne Robberstad er professor dr. juris ved Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo. Hun har tidligere utgitt Bistandsadvokaten, Mellom tvekamp og inkvisisjon og Rettskraft. Hun har i mange år vært ansvarlig faglærer i sivilprosess ved Det juridiske fakultet i Oslo.

Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
699,-