Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Sikkerhet til sjøs
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
699,-

Sikkerhet til sjøs

Sikkerhet til sjøs bygger på STCW-konvensjonen for maritim utdanning. Boken er tiltenkt stillinger hvor maritime sertifikater er et krav. Den omhandler følgende:– Kampen mot ulykkene – først i et historisk perspektiv, deretter krav, strategier og regler, samt ledelse av sikkerhetsarbeidet i tråd med ISM-koden – står sentralt.– Det fysiske og sosiale miljøet om bord i tråd med MLC-konvensjonen behandles. Vinklingen av hvert tema er kontroll med miljøet ut fra regelverk og krav.– Beredskap mot brann, forlis, terror og skader på last er sentralt og i tråd med SOLAS-konvensjonen, herunder kodene ISPS og ISM.Til hvert tema er det knyttet mange øvelser. De er rettet mot fordypning i faget, knyttet til regler og krav, samt websider til maritime organisasjoner.Paul Utne er sjøkaptein, har solid sikkerhetsutdanning og er cand.polit. med hovedfag i administrasjon og organisasjon.
Forfattere:
ISBN:
9788245012705
Utgitt:
Utgave:
3
Sider:
279
Sikkerhet til sjøs