Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Sikkerhet og fysisk maktanvendelse i kriminalomsorgen
Forfattere:
ISBN:
9788241207495
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
159
Sikkerhet og fysisk maktanvendelse i kriminalomsorgen

Sikkerhet og fysisk maktanvendelse i kriminalomsorgen

 Denne boka gir en teoretisk og praktisk innføring i sikkerhetstiltak og bruk av makt i kriminalomsorgen. Boka er todelt: Første del er en innføring i det teoretiske rammeverket for bruk av makt, og andre delviser praktiske øvelser i tekst og illustrasjoner gjennom seks moduler. Boka er skrevet for elever på Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter (KRUS) og for instruktører og elever i andre deler av Kriminalomsorgen der det gis opplæring i sikkerhet og bruk av makt. Dag Sandham har 17 års erfaring fra kriminalomsorgen, fra fengsler og fra Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter (KRUS). Han har mastergrad i risikostyring og sikkerhetsledelse.

Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
319,-